Skip to main content

Nieuwe beheersovereenkomst voor 2021-2025

We hebben er maanden aan gewerkt, samen met de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: onze nieuwe beheersovereenkomst. Vandaag werd ze ondertekend door onze vertegenwoordigers en onze voogdijministers, minister-president Rudi Vervoort en staatssecretaris van Economische Transitie Barbara Trachte. De beheersovereenkomst bepaalt voor onze instelling de grote lijnen en de prioriteiten voor de komende vijf jaar. We willen van Brussel een veerkrachtig gewest maken. Daarom vertrekken we voor al onze projecten uit specifieke transversale principes: voorbeeldigheid op het vlak van duurzaam en kwaliteitsvol bouwen, kringloopeconomie, biodiversiteit en groene ruimten, en voorbeeldigheid op het vlak van innovatie.

We gaan onze drie traditionele opdrachten afstemmen op die principes. Zo kunnen we een antwoord bieden op de evoluerende sociaal-economische uitdagingen van het gewest.  

De kernopdracht van de Economische Expansie blijft ruimten beschikbaar stellen aan productiebedrijven, voornamelijk ondernemingen die bijdragen tot de economische en klimaattransitie. Bedoeling is de economische ontwikkeling van het gewest te bevorderen en zo rechtstreeks of onrechtstreeks jobs voor de Brusselaars te creëren of te behouden. We willen onze projecten ook optimaal verankeren in het stadsweefsel, en zetten ons in voor stadslandbouw en zachte mobiliteit - strategische uitdagingen voor Brussel.

Onze directie Stadsvernieuwing blijft dan weer betaalbare, kwaliteitsvolle woningen bouwen, zodat iedereen in een stimulerende omgeving kan wonen die sociale samenhang en respect voor het milieu hoog in het vaandel draagt. Daarom hebben we ons ertoe verbonden om tegen 2026 minstens 1.000 publieke woningen op de markt te brengen, waaronder nulenergiewoningen en woningen in de gemeenten van de tweede kroon. 

Tot slot besteden we 30 % van onze middelen aan onze derde opdracht: het bouwheerschap van gemengde projecten. Dat houdt in dat we de verschillende stadsfuncties holistisch benaderen in onze toekomstige vastgoedprojecten. Het doel? Economische ruimten, woningen en eventueel andere bestemmingen die een meerwaarde bieden voor de stad, harmonieus doen samenleven in eenzelfde wijk. 

Naast onze kernopdrachten kregen we ook vier gedelegeerde opdrachten die centraal staan in de economische transitie van het gewest: het beheer en de ambtshalve behandeling van verontreinigde bodems, de integratie van de openbare fablabs, het beheer van het loket “tijdelijke gebruiksbestemmingen”, en de rol van vastgoedfacilitator voor migrantenopvang.

Zo wil onze instelling inspelen op een cruciale uitdaging:  een welvarende, gemengde en toegankelijke stad creëren, door duurzame kwaliteitsinfrastructuur aan te bieden, voor bewoners én bedrijven.

Meer lezen? Hier vindt u de volledige beheersovereenkomst, met gedetailleerde informatie over onze doelstellingen per opdracht,  en onze pilootprojecten en gedelegeerde opdrachten.